Memoriál Jozefa Gabčíka

Dátum podujatia: 
25. máj 2019
Miesto konania: 
5. pŠU Žilina
Organizátor: 
Klub vojenských výsadkárov SR

PROPOZÍCIE 25. ROČNÍKA MEMORIÁLU JOZEFA GABČÍKA

KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV SR, ŽILINSKÝ PLUK JOZEFA GABČÍKA A BEŽECKÝ KLUB JOZEFA GABČÍKA V SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVOM OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

usporiadajú dňa 25.5. 2019 ( sobota)

Dvadsiaty piaty ročník MEMORIÁLU JOZEFA GABČÍKA cross 11 km

Názov a charakter behu:
Dvadsiaty piaty ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka – cross 11 km. Preteky sú organizované na počesť hrdinu 2. svetovej vojny generálmajora in memoriam Jozefa GABČÍKA, rodáka z obce POLUVSIE, významného predstaviteľa protifašistického odboja

Termín:
sobota 25. mája 2019. štart 10 00 hod. POLUVSIE

USPORIADATEĽ:
Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky , Žilinský pluk Jozefa GABČÍKA a Bežecký klub Jozefa Gabčíka

kontaktná osoba : Ing. Jozef PRAČKO tel. +421944120361 e-mail jpfereiro@gmail.com

TRAŤ:
11 km zmiešaný terén
štart: POLUVSIE – rodný dom Jozefa Gabčíka
cieľ: ŽILINA – telovýchovný areál 5. pluku špeciálneho určenia Trať bude vyznačená smerovníkmi, páskami, regulovčíkmi

KATEGÓRIE:
J- ri - juniori /nar. 2000 a ml./
J- ky - juniorky /nar. 2000 a ml./
M1 – muži do 39 rokov /nar. 1980 a ml./
M2 - muži od 40 do 49 rokov /nar.1979 až 1970/
M3 – muži od 50 do 59 rokov/nar. 1969 až 1960/
M4 - muži od 60 do 69 rokov / nar. 1959 až 1950/
M5 – muži od 70 rokov / nar. 1949 a starší/
Ž1 - ženy do 35 rokov /nar. 1984 a mladšie/
Ž2 - ženy od 36 do 49 rokov / nar. 1983 až 1970/
Ž3 - ženy od 50 rokov / nar. 1969 a staršie/
V-M – vojaci
V-Ž - vojačky

PREDPISY:
Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky

PREZENTÁCIA, KANCELÁRIE PRETEKOV, ŠATNE:
Telovýchovný areál v priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia / zo železničnej stanice MHD č. 6 – zastávka „ZÁVODSKÁ“ - štvrtá od stanice/.

PRIHLÁŠKY:
Prihlasovanie na https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/351 do 22.5. 2019 do 24.00 hod. Po tomto termíne je prihlasovanie možné len na mieste od 7.00 hod do 8.30 hod iba v limitovanom množstve.
Každý pretekár si musí pri prezentácii v čase od 07.00 hod do 8 30 hod. Vyzdvihnúť štartovné číslo a čip. Bez čipu nebude pretekárovi zmeraný výsledný čas.

CESTOVNÉ:
Hradí si každý účastník individuálne

ŠTARTOVNÉ:
Uhrádza sa na účet KVV SR číslo IBAN: SK61 1100 0000 0026 2582 2580 s poznámkou pre prijímateľa- meno a priezvisko+ kategória MJG 2019 / napr. Ján MRKVIČKA M1/ vo výške 5 € hneď po elektronickej registrácii. V prípade platby poštovou zloženkou ako variabilný symbol uvádzajte rok narodenia v tvare „ rok – mesiac-deň“.
Vojaci a vojačky v činnej službe a občianski zamestnanci vojenskej správy, ktorí reprezentujú vojenský útvar štartovné neplatia.
Registrácia na mieste – v deň pretekov – je spoplatnená sumou 10€.
Štartovné pokrýva administratívu vrátane poistenia,občerstvenie,účastnícku medailu, pamätný list a ceny pre víťazov.

OBČERSTVENIE:
na 5 km čaj, alebo voda v cieli čaj a guláš

CENY:
Pretekári umiestnení na prvých troch miestach vo všetkých kategóriách pohár a medaila

ODVOZ OSOBNÝCH VECÍ Z POLUVSIA DO CIEĽA:
zabezpečia organizátori

UPOZORNENIE:
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť ( predpokladá sa bezchybný zdravotný stav).
Každý pretekár s prihlásením na preteky dáva súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí, fotografovanie pre propagačné účely memoriálu Jozefa Gabčíka podľa §11 zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov.
Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pretekárom v priebehu pretekov.

RIADITEĽ PRETEKU: plk. Ing. Miroslav GARDLO

HLAVNÝ ROZHODCA : kpt. Jozef BIBZA

ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE :
5. pluk špeciálneho určenia

PROGRAM PRETEKU:
od 07 00 do 08 30 hod – prezentácia ( telovýchovný areál pluku)
o 09 00 hod slávnostné otvorenie pretekov, položenie venca k pomníku Jozefa GABČÍKA pred kasárňami
o 09 25 hod. odchod vozidiel s pretekármi do POLUVSIA , položenie venca k pomníku pri rodnom dome, rozcvičenie pretekárov
o 10 00 hod štart pretekov
od 11 30 do 12 00 hod osobná hygiena a občerstvenie
o 12 30 vyhlásenie výsledkov
od 08 30 do 12 00 hod oslava MDD pre deti príslušníkov 5.pŠU, KVV SR a partnerských školských zariadení

VÍŤAZI MEMORIÁLU JOZEFA GABČÍKA

1995 Rolko (Púchov) Balošáková (Stará Bystrica)
1996 Rolko (Púchov) Balošáková (Stará Bystrica)
1997 Rolko (Púchov) Balošáková (Stará Bystrica)
1998 Rolko (Žilina) Hollá (Rajec)
1999 Rolko (Žilina) Balošáková (Čadca)
2000 Rolko (Žilina) Starovská (Slávia Žilina)
2001 Rolko (Žilina) Hollá (Rajec)
2002 Rolko (Žilina) Balošáková (Čadca)
2003 Rolko (Žilina) Balošáková (Čadca)
2004 Rolko (Žilina) Pochybová (Kysucké Nové Mesto)
2005 Križák (Skalica) Mesiariková (Bardejov)
2006 Rolko (Žilina) Balošáková (Čadca)
2007 Križák (Skalica) Balošáková (Čadca)
2008 Puškár (Trnava) Hvolková (Skalica)
2009 Vanko (Košice) Pochybová (Kysucké Nové Mesto)
2010 Rolko (Žilina) Pochybová (Kysucké Nové Mesto)
2011 Urban (Bardejov) Malaya (Ukrajina)
2012 Hýll (Lučenec) Šebestian ( 5. pŠU)
2013 Dlugosz (Poľsko) Fašungová (VŠS Dukla BB)
2014 Kibet (Etiópia) Vítková (Kysucké Nové Mesto)
2015 Malyj (Ukrajina) Malaya (Ukrajina)
2016 Bubeník (Žilina) Esentierová (Ostrava)
2017 Chrascina ( Jablunkov) Esentierová (Ostrava)
     
     

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.