Novým prezidentom KVV SR je Pavel Švelka

Nový prezident KVV SR Pavel Švelka
Klub vojenských výsadkárov SR

Žilina - 27. február 2022 – Delegáti Snemu Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky (KVV SR) si na svojom XIV. zasadnutí zvolili nové vedenie. Novozvoleným prezidentom na obdobie rokov 2022 – 2024 sa stal Pavel Švelka.

Plk. v. v. Pavel Švelka (49) pôsobil v posledných rokoch ako zástupca veliteľa Síl pre špeciálne operácie v Trenčíne, odborný radca na Odbore Síl špeciálneho určenia Generálneho štábu OS SR, náčelník štábu 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline a ako veliaci dôstojník vo viacerých zahraničných vojenských operáciách. Členom KVV SR je od jeho vzniku v roku 1994. „Zvolenie do pozície prezidenta klubu je pre mňa veľkým prejavom dôvery a zároveň výzvou na pokračovanie v rozvoji tradícií, ktorých základ postavili naši predchodcovia a zakladatelia klubu. Bol by som rád, keby sa nám spoločne podarilo vytvoriť podmienky pre spájanie profesionálov a priaznivcov špeciálnych síl - byť akýmsi mostom medzi verejnosťou, OS SR a samosprávou,“ vyjadril sa po svojom zvolení Pavel Švelka.

Po dvoch volebných obdobiach strávených vo vedení KVV SR ukončil svoje pôsobenie na poste prezidenta pplk. v. v. Viktor Puchoň (74). „Ďakujem za spoluprácu dosluhujúcemu prezídiu a taktiež výborom oblastných klubov. Veľká vďaka za podporu patrí Ozbrojeným silám SR a náčelníkovi Generálneho štábu SR, veliteľovi Špeciálnych síl, ale aj samosprávam, najmä Mestu Žilina, VÚC Žilina a viacerým oddaným sponzorom. Po štyroch rokoch pôsobenia vo funkcii prezidenta klubu odovzdávam štafetu vedenia mladšej generácii a prajem im veľa úspechov v nasledujúcom období, pri práci s mládežou, pri podpore ozbrojených síl a propagácii ich činnosti,“ uviedol. 

S dosluhujúcim prezidentom Viktorom Puchoňom dochádza k viacerým zmenám vo vedení klubu. Do funkcie viceprezidenta bol zvolený mjr. v. v. Emanuel Nôta (51). Odchádzajúci viceprezident nrtm. Vladimír Stoila (49) naďalej zostáva členom prezídia. Vo funkcii tajomníka končí plk. v. v. Jozef Pračko (63), za jeho nástupcu bol zvolený mjr. Vladimír Vaňa (41). Na pozícii viceprezidenta pre médiá naďalej zotrváva mjr. v. v. Vladimír Schneider (77). Ako viceprezident pre ekonomiku končí des. v. v. Dušan Mrmus (79) a povinnosti preberá kpt. v. v. Miroslav Bellan (60). „Prezídium sa rozšírilo o ďalších dvoch členov, zástupcov oblastných klubov - pplk. v. v. Daniela Cádru a čat. v. v. Jozefa Dolníka. Z pôvodných 6-tich členov sa rozšírilo na osemčlenné z dôvodu generačnej rovnováhy,“ povedal viceprezident pre médiá Vladimír Schneider.

Podľa novozvoleného tajomníka Vladimíra Vaňu prechádza KVV SR v posledných rokoch nielen programovou transformáciou, ale aj generačnou výmenou. „Snažíme sa o omladenie a rozšírenie členskej základne. Prichádzajú medzi nás čerství vojaci v zálohe, ktorí opustili rady OS SR a nechcú stratiť kontakt s prostredím, s bývalými kolegami a priateľmi. Takisto sú medzi nami aj aktívni členovia OS SR. Musíme sa prispôsobiť dobe. Dnes je výsadkár príslušníkom špeciálnych síl, a to je pomerne široký pojem. Preto by sme sa chceli zamerať aj na kolegov z iných útvarov, ktoré sú ich súčasťou,“ podotkol.

KVV SR udelil na sneme dve Medaily Jozefa Gabčíka za zásluhy. Za Mesto Žilina prevzal ocenenie osobne primátor Peter Fiabáne, medaila Žilinskému samosprávnemu kraju bude odovzdaná do rúk predsedníčky Eriky Jurinovej. Zlatý kríž cti Jozefa Gabčíka prevzal podpredseda SZPB plk. v. v. Juraj Drotár a odchádzajúci prezident KVV SR pplk. v. v. Viktor Puchoň. Ocenenia našim členom odovzdali aj českí hostia z Klubu výsadkových veteránů Prostějov genpor. v. v. Ondřej Páleník a plk. František Stavný. Zlatý odznak výsadkového veterána si prevzal plk. v. v. Jozef Pračko, plk. v. v. Pavel Švelka, kpt. v. v. Vladimír Kavický, čat. v. v. Ivan Bartoš, mjr. v. v. Vladimír Schneider a npor. v. v. Ján Hanák.

Pozrite si fotogalériu z podujatia: https://www.kvvsr.sk/content/snem-kvv-sr

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.