Oblasť Trnava

Oblastný Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky Trnava je nepolitické, dobrovoľné, záujmovo – stavovské a spoločenské združenie, ktoré spája vojenských výsadkárov v činnej službe, v zálohe, vo výslužbe, športových parašutistov a ich  sympatizantov s aktívnym vzťahom k výsadkovým jednotkám a ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Klub pôsobí hlavne v mieste svojho sídla, na území Trnavského kraja ale i na celom území Slovenskej republiky. Základným cieľom Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Trnava je vytvárať podmienky na zachovanie a upevňovanie vzájomného priateľstva a spolupatričnosti vojenských výsadkárov, športových parašutistov a sympatizantov s výraznou hrdosťou na parašutizmus a službu u výsadkových jednotiek v duchu vlastenectva a patriotizmu na podporu obranyschopnosti Slovenskej republiky. 

Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR Trnava vznikol v roku 2010 spontánnym stretnutím a spoločnou myšlienkou viacerých športových parašutistov, ktorí v minulosti začínali s parašutizmom ako záujemci o tento šport, alebo ako branci, ktorí vykonávali pred nástupom na vojenskú základnú službu na letisku Aeroklubu Trnava (vtedy Aeroklub Zväzarmu) v Bolerázi základný parašutistický výcvik, pod vedením Viliama Hrnčára. Po absolvovaní vojenskej základnej služby u výsadkových jednotiek v útvaroch Československa a neskôr i samostatnej Slovenskej republiky, mnohí z nich pokračovali v športovom parašutizme a pritom sa stali členmi už existujúceho Oblastného klubu vojenských výsadkárov Bratislava. Spoločným úsilím Milana Cisára, Milana Gašpara, Alojza Bachratého, Ota Ondreičku, Ľudmily Gašparovej a Moniky Bejdákovej sa konal 26. marca 2010 ustanovujúci snem v priestoroch Klubu Fortúna Trnava.

V roku 2022 sa Oblastný klub vojenských výsadkárov Trnava stal občianskym združením. Počas celého obdobia existencie Oblastného klubu vojenských výsadkárov Trnava je nosnou činnosťou klubu najmä aktívna parašutistická športová činnosť. ktorej sa venovala, alebo naďalej venuje, viac ako polovica všetkých členov. V súčasnosti má KVV Trnava 27 členov. Vo vedení KVV Trnava boli zvolení za uplynulé obdobie predsedovia Milan Cisár, Oto Ondreička, Bohumil Gažo a Daniel Cádra.

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.