P R O G R A M rokovania XIII. SNEMU KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV SR

Klub vojenských výsadkárov SR

Dňa 26.5. 2019 od 08.30 hod    - prezentácia 

1, Otvorenie rokovania, voľba pracovného prezídia, návrhovej a volebnej komisie

2,  Vyhodnotenie činnosti od posledného snemu - prezident klubu

3,  Správa o hospodárení klubu

4, Správa revíznej komisie

5,  Diskusia

6,  Voľby prezidenta, členov prezídia a tajomníka KVV SR

7, Rôzne:

  • hlavné úlohy klubu v roku 2020 a predloženie požiadaviek na ich zabezpečenie
  • ustrojovacia disciplína,  nové rovnošaty, čiapkové odznaky - schválenie                                                        

                                

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.