Plán práce prezídia klubu na rok 2019

Klub vojenských výsadkárov SR

Plán práce prezídia klubu na rok 2019 schválený na rokovaní prezídia KVV SR dňa 5.11.2018.

  Úloha Termín Zodpovedá
1. Účasť na VČS oblastných a miestnych  klubov podľa plánu prezident
2. Rokovanie rozšíreného prezídia apríl taj. + OB KVV SR ZA
    jún taj. + OB KVV SR BA
    október taj.+ OB KVV  SR PO
3. Rokovanie s NGŠ 1. polrok prezident
    2.polrok prezident
4. Príprava a  IV. rokovanie klubov a organizácií spolupracujúcich s MO SR podľa harm. Predseda komisie
5. Príprava a vykonanie 25. ročníku cross behu Jozefa Gabčíka podľa harm. Predseda komisie
6. Príprava a vykonanie zhromaždenia k 25. výročiu vzniku klubu podľa harm. Predseda komisie
7. Koordinácia a zabezpečenie účasti na „ANTROPOID PRAHA“ jún prezídium
8. Koordinácia a zabezpečenie účasti na „Dni OS SR“ september prezídium
9. Rokovanie prezídia posledný ut. v mes. prezident
10. Rokovanie s veliteľom 5.pŠU podľa dohovoru prezídium
11. Rokovania s klubmi gen., voj. a ZPB podľa dohovoru prezídium

 

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.