Prezident Klubu vojenských výsadkárov SR udelil ocenenia Jozefa Gabčíka

Klub vojenských výsadkárov SR

Okres RIMAVSKÁ SOBOTA – 29. apríla. Prezident Klubu vojenských výsadkárov SR (KVV SR) pplk. v. v. Viktor Puchoň ocenil v prítomnosti zástupcu veliteľa Síl pre špeciálne operácie plk. Pavla Švelku tri osobnosti Gemera.

Kríž cti Jozefa Gabčíka za aktívne a iniciatívne plnenie úloh v prospech KVV SR prevzal z rúk prezidenta klubu plk. v. v. Jozef Pupala z Čierneho Potoka a zároveň mu bol k jeho životnému jubileu udelený Ďakovný list. Medaily III. stupňa Jozefa Gabčíka boli udelené dvom bývalým príslušníkom II. paradesantnej brigády v ZSSR. Za Juraja Lakotu prevzali ocenenie najbližší príbuzní z obce Hodejov in memoriam pri príležitosti 50. výročia jeho smrti. „Juraj Lakota bol príslušník II. československej paradesantnej brigády v ZSSR a ocenenie i. m. symbolicky prevzali synovec Milan Kurek a neter Irena Gombalová  v obci Hodejov, kde je pochovaný. Ocenenie bude umiestnené na Obecnom úrade v Čiernom Potoku, v sídle Základnej organizácie slovenského zväzu protifašistických bojovníkov  arm. gen. Ludvíka Svobodu a tam si ho bude môcť každý pozrieť,“ uviedol Jozef Pupala, ktorý zároveň základnej organizácii predsedá. Ďalšie ocenenie putovalo do rúk žijúceho veterána 2. paradesantnej brigády v ZSSR Jozefa Špitála z Veľkých Teriakoviec. „Ocko má 99 rokov, už nie je extra čulý, ale vníma nás. Najviac sa o neho stará sestra Ivetka a starší brat Jozef. Pôvodne sme bývali vo Svite. Do Veľkých Teriakoviec sme sa presťahovali v roku 1961. Keď som mal tri roky, prišli sme o mamičku, vtedy sme boli traja súrodenci . Potom sa ocko druhýkrát oženil a narodili sa ešte dve dcéry. Od malička nás vychovával aj s druhou mamimou bez rozdielov ako vlastných súrodencov. Vždy bol poctivý a čestný,“ priblížil rodinný život Štefan Špitál, mladší syn Jozefa Špitála.
 „Dnes sme udelili Pamätné medaily Jozefa Gabčíka z veľkej úcty a ako spomienku na tých, ktorí bojovali proti fašizmu. Česť ich pamiatke. Juraj Lakota si nielen prešiel útrapami vojny, ale ešte bol aj po vojne perzekvovaný. Nikdy na nich nezabudneme,“ dodal na záver prezident KVV SR Viktor Puchoň.

-sv-

Viac fot v galérii : https://www.kvvsr.sk/content/prezident-klubu-vojenskych-vysadkarov-sr-ud...

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.