Prezídium KVV SR

Vedenie Klubu vojenských výsadkárov SR  

Oficiálnymi predstaviteľmi, ktorí zastupujú, reprezentujú a vedú Klub vojenských výsadkárov (KVV SR) sú členovia prezídia na čele s prezidentom, ktorý je najvyšším voleným predstaviteľom KVV SR. Zároveň sú to štatutárni zástupcovia organizácie, oprávnení konať v zmysle stanov a v mene KVV SR. Súčasné vedenie klubu bolo zvolené na ostatnom, XIV. sneme KVV SR, ktorý sa konal dňa 27. februára 2022 v Žiline. Funkčné obdobie zvolených zástupcov je dvojročné a potrvá do roku 2024, kedy sa uskutoční ďalší, jubilejný XV. snem KVV SR .

 

Do jednotlivých funkcií a orgánov prezídia KVV SR boli delegátmi XIV. snemu zvolení nižšie uvedení kolegovia a kolegyňa

 

Prezident KVV SR 

plk. v. z. Ing. Mgr. Pavel Švelka

 

Prezídium KVV SR 

mjr. v. z. Ing. Emanuel Nôta – viceprezident

kpt. v. v. Ing. Miroslav Bellan – viceprezident pre ekonomiku

mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider – viceprezident pre médiá

nrtm. Mgr. Vladimír Stoila – člen prezídia

pplk. v. v. Ing. Daniel Cádra – člen prezídia

čat. v. v. Jozef Dolník – člen prezídia

 

Kontrolná a revízna komisia KVV SR 

pplk. v. v. Viktor Puchoň – predseda KRK

Eva Dolníková – členka KRK

des. v. v. Mgr. Ivan Bartoš – člen KRK

 

Tajomník KVV SR 

mjr. Ing. Vladimír Vaňa

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.