PRÍHOVOR PREZIDENTA KVV SR K UKONČENIU AKTIVÍT V ROKU 2020

Klub vojenských výsadkárov SR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vážení výsadkári,

dnes sa vám prihováram v období, ktoré nám všeobecne nepraje.  Pandémia strachu z Covid19 ovplyvňuje svetovú populáciu veľmi negatívne a aj nám zabránila uskutočniť naše plánované úlohy a dosiahnuť stanovené ciele.

Vďaka vám môžem konštatovať, že v rámci stanovených obmedzení sme dokázali v rámci našich oblastí s úctou a pietou navštíviť pamätné miesta o ktoré sa staráme, položili sme vence k pamätníkom osloboditeľov našej vlasti od nemeckého fašizmu, vzdali sme poctu hrdinom. Upevnili sme spoluprácu s bratskými klubmi výsadkárov v Českej republike, okrem iného aj našou účasťou na stretnutí KVV ČR a KVV SR v septembri t.r. v Prostejove. Pociťujeme ako stratu to, že sme nemohli realizovať naše prednášky v školách, napr. v Martine, Sučanoch a iných a nemohli sme uskutočniť Deň detí tak, ako po iné roky. Deti pochopili situáciu  a ukázali, že aj im na našej spolupráci záleží. Nezabudli na nás a darovali nám svoje dielka priložené k tomuto textu. Pri najbližšom uvoľnení obmedzení sa medzi ne vďačne  vrátime.

Boli sme vychovaní a vycvičení k tomu, aby sme prekážky prekonávali a  v komplikáciách nachádzali riešenia. Memoriál Jozefa Gabčíka dostal podobu tichého Pochodu Jozefa Gabčíka, pri ktorom sme položili vence a vzdali úctu nielen jemu, ale všetkým menej známym obetiam, ktoré si fašistický teror vyžiadal.

Okrem tých, ktorí museli priniesť najvyššiu obeť poznáme príbehy a mená aj takých, ktorí dokázali vykonať priam neuveriteľné. Kpt. v. v. Jozef Jablonka z Drietomy, počas 2. Svetovej vojny  absolvoval a prežil  tri spravodajské výsadky do nepriateľského tyla. Na Slovensko, do Protektorátu Čechy a Morava a do okupovaného Poľska. Splnil úlohy a vrátil sa ku 4. UF, ktorého bol príslušníkom. V rodnej obci Drietoma má vďaka O KVV SR Trenčín pamätnú dosku, ku ktorej sa chystáme pripojiť menšiu, s oznámením, že bol vďaka aktivite KVV SR a MO SR tohto roku povýšený,  in memoriam, do hodnosti plukovníka. Tento akt sa chystáme spoločne uskutočniť pri výročí oslobodenia obce v apríli 2021.

Vydarila sa nám aj záslužná akcia „Daruj svoju krv“, rovnako, ako aj spomienka na Zaslúžilého majstra športu a majstra sveta v parašutizme, pri príležitosti 60. výročia jeho havárie neďaleko Trnavej Hory.

Pri pietnych aktoch a vzácnych stretnutiach, sme počas nich ocenili generála Jána Iľanovského, člena nášho Oblastného KVV SR Žilina a tiež predsedu oblastného výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši, plk. v. v. Ing. Jána Martinku.

V rámci možností, tak, ako sú nám všetkým nastavené, sa uskutočňujú kontakty s MO SR a OS SR, rovnako aj s organizáciami OS SR zastrešovanými.

Za všetky aktivity v tomto roku zvládnuté patrí moja osobná vďaka všetkým vám, našim členom KVV SR, výborom Oblastných a Miestnych KVV SR, ako aj členom nášho Prezídia. Moja vďaka patrí aj vám, všetkým našim Čestným členom a funkcionárom. Ďakujem všetkým, ktorí sa starajú o popularizáciu našich aktivít, či už formou Spravodajcov, alebo našej centrálnej webovej stránky.

Ďakujem za spoluprácu veliteľovi a príslušníkom 5. pŠU v Žiline, Veliteľstvu síl pre špeciálne operácie, MO SR a GŠ OS SR.

Moja srdečná vďaka patrí aj vám, vážení priatelia a spolubojovníci, v Českej republike.

Našim sponzorom, sympatizantom a podporovateľom patrí nielen moje osobné poďakovanie, ale aj vďaka a úcta všetkých našich členov.

Tak, ako plynie život, ani nás neobchádzajú smutné udalosti. Znižujú sa stavy našej členskej základne odchodmi mnohých našich priateľov a spolubojovníkov do výsadkového neba. Jedným z ostatných bol aj skvelý človek, priateľ a umelec, akademický sochár Štefan Pelikán, autor pamätníka Jozefa Gabčíka v Žiline.

Česť vašej pamiatke a vďaka za vašu prácu.

Spomienku na vás si zachovávame v našich srdciach.

 

K mojej úprimnej vďake vám všetkým pridávam aj priania.

Vám, všetkým členom, sympatizantom a podporovateľom, vašim blízkym, vašim rodinám.

Prajem vám prežitie krásnych , šťastím požehnaných a v dobrom zdraví prežitých vianočných sviatkov a do roku 2021 vám želám všetko iba dobré. Úspechy, radosť zo života, pevné výsadkové zdravie a modré nebo nad hlavou.

 

pplk. v. v. Viktor Puchoň

Prezident KVV SR   

V Martine 12.12.2020

 

 

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.