Slovo prezidenta KVV SR na úvod

Slovo na úvod.

                        Najskôr sa vrátim  na záver  XIV.  zasadnutie Snemu KVV SR, kde  jednotliví delegáti zvolili nové vedenie a nového prezidenta KVV SR a to mojím krátkym zhrnutím :„Zvolenie do pozície prezidenta klubu je pre mňa veľkým prejavom dôvery a zároveň výzvou na pokračovanie v rozvoji tradícií, ktorých základ postavili naši predchodcovia a zakladatelia klubu. Bol by som rád, keby sa nám spoločne podarilo vytvoriť podmienky pre spájanie profesionálov a priaznivcov špeciálnych síl - byť akýmsi mostom medzi verejnosťou, OS SR a samosprávou,“

Ďakujem všetkým za dôveru.

Podľa našich prvých  Stanov KVV SR, ktoré okrem klubu KVV SR za  2 roky budú  mať krásnych  30 rokov,  sme  v prvom rade  nepolitické, dobrovoľné, záujmovo - stavovské a spoločenské združenie, ktoré spája vojenských výsadkárov v činnej službe, v zálohe, vo výslužbe, športových parašutistov a ich sympatizantov s aktívnou zviazanosťou k výsadkovým jednotkám a  ozbrojeným silám Slovenskej republiky.

Opakujem  znovu, našou základnou úlohou je podpora Ozbrojených síl SR ako celku, hlavne nám blízkych a to príslušníkov síl pre špeciálne operácie, ako aj presadzovanie všeobecných, sociálnych, pracovných, profesijných, spoločenských  a kultúrnych záujmov našich členov, ich rodinných príslušníkov a pozostalých po bývalých profesionálnych vojakoch - výsadkárov, členov KVV a ích sympatizantov.

Nezabúdajme aj na náš vzťah  ku štátnym orgánom, orgánom verejnej správy a samosprávy a vo spojitosti  k iným občianskym združeniam ,opakujem a zdôrazňujem, pri zachovaní politickej nezávislosti a nestrannosti.

V tomto kalendárnom roku  máme naplánovaných množstvo spoločenských, športových a kultúrnych  podujatí v kluboch a organizáciách  po celej Slovenskej  aj v Českej republike. Vyzývam všetkých členov KVV o kladnú reprezentáciu a propagáciu KVV na verejnosti a hlavne všestrannú pomoc jednotlivým organizátorom naplánovaných akcií.    

Ako vieme, situácia v SR je dynamická  a hlavne  v neľahkom prostredí na východe od našich hraníc žiaľ nepredvídateľná. Za našich všetkých členov a KVV SR vyjadrujem poľutovanie a nesúhlas s napadnutím Ukrajiny útokom ruskej armády a vyzývame všetkých politikov, aby využili dostupné diplomatické a právne kroky na bezprostredné zastavenie vojnovej situácie na Ukrajine. Jedna pandemická dvojročná vojna  na našom území skončila , žiaľ boli sme v nej všetci, pocítili sme čiastočnú izoláciu, ale teraz chceme žiť konečne v mieri a pokoji  bez ekonomických, sociálnych a zdravotných problémov. Nech autority  znepriatelených krajín pomocou politických štruktúr v Európe zastavia možnú hrozbu 3.svetovej vojny.

S úctou a vďakou

Prezident  KVV SR
 

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.