Smutná správa.

Klub vojenských výsadkárov SR

Milí priatelia,

s ľútosťou Vám oznamujeme, že v piatok 27. novembra nás opustil dlhoročný člen nášho klubu, priateľ a človek s veľkým srdcom, akademický sochár Štefan Pelikán († 85).

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s akademickým sochárom Štefanom Pelikánom sa uskutoční v Dome smútku v Lietavskej Lúčke, termín obradu upresníme. 

Akad. sochár Štefan PelikánSvoj život prežil v Lietavskej Lúčke, neďaleko Žiliny, v rodnom dome, kde mal aj svoj  malý ateliér. Výtvarné vzdelanie získal na prestížnej pražskej Akadémii výtvarných umení, kde ho prijali v roku 1951 ako šestnásťročného. Študoval pod vedením velikánov českého výtvarného umenia, ako bol sochár, profesor Jan Lauda, ktorý ho učil figuratívnu tvorbu – jeden z najvýznamnejších predstaviteľov takzvaného sociálneho umenia dvadsiatych rokov 20. storočia, autor náhrobného pomníka Jana Amosa Komenského v Amsterdame. Ale učil ho aj svetoznámy výtvarník – sochár, rezbár, medailér, portrétista a pedagóg – profesor Otakar Španiel, u ktorého absolvoval prednášky a semináre z portrétnej tvorby a z medailérstva, či profesor Max Švabinský, jeden z najvýznamnejších českých umelcov dvadsiateho storočia, osemnásobný rektor Akadémie umení v Prahe, neobyčajne zručný kresliar, grafik, zakladateľ českého moderného výtvarného umenia.

Svoju pražskú alma mater Štefan Pelikán v roku 1956 ako jej mimoriadne pracovitý a ambiciózny absolvent.Štefan Pelikán bol, podľa kurátora jeho výstav Fedora Mikoviča, umelcom s veľmi širokým záberom. "Rozpätie jeho tvorivých záujmov bolo neobyčajne rozsiahle. Vo výpočte jeho umeleckých aktivít nemôže chýbať maliarska tvorba (krajina, portrét i zátišie), grafika (voľná kompozícia, figuratívna tvorba, krajina, úžitkové grafické žánre), ale i scénografické štúdie pre divadelné hry, televíziu či módne prehliadky.

Dominantou však bola u neho sochárska práca. Jeho tvorivý sochársky rozlet osciloval od veľkých monumentálnych, takpovediac pamätníkových tém svetského i sakrálneho charakteru, až po subtílny prejav v komorných žánroch, ako je drobná plastika či pamätné medaily a plakety. Ale doménou jeho techniky univerzalistickej sochárskej tvorby bol predsa len portrét, ako jedinečný a špecifický záznam ľudskej podoby, v ktorom je zreteľný a neodškriepiteľný nielen rukopis jeho renomovaných, aj vo svete uznávaných učiteľov z čias pražských štúdií, lež aj úporné úsilie o dosiahnutie čo najplastickejšieho a najvernejšieho výsledného tvaru, hoc´ miestami poznačeného nemalou mierou štylizácie a výtvarnej skratky. Pracoval s hlinou, drevom, kameňom, bronzom, mosadzou, meďou, betónom. Každý materiál však používal a tvárnil tak, aby výsledná štúdia ľudskej fyziognómie bola reflexom hlbokej a dôvernej autorovej sondy do duše, ponoru do psychiky a letory spodobňovaného modelu. Na tento atribút svojej tvorby kládol majster Štefan Pelikán dôraz v každom prípade, či už zvečňoval sochársku podobizeň jednoduchého vidiečana, významného vedca, známeho kultúrneho dejateľa či niektorého z velikánov slovenskej histórie," zhodnotil majstrovo dielo Fedor Mikovič.

Časť námetov jeho tvorby tvorili aj obrázky SNP, zaujímal ho najmä francúzsky odboj na Slovensku. Akademický sochár Štefan Pelikán ponúkol, podľa Mikoviča, svoju kolekciu obrazov a sôch, nazvanú „Na večnú pamäť synom Francúzska“, Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Umelec nezostával iba v ateliéri, či v rôznych kútoch Slovenska, aby vo svojej tvorbe zvečňoval jemu blízke témy, ako je príroda, ľudia, národná história, sakrálne výjavy a postavy. Nešetril námahou ani finančnými prostriedkami, aby sa rozhliadol aj po zahraničí, načerpal nové podnety a zdokonalil svoj prirodzený talent. Študijné cesty ho v priebehu rokov zaviedli do Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Poľska, Bulharska, Rumunska, Maďarska, Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Turkménska, Tadžigistanu a Uzbekistanu.Jeho diela sú súčasťou súkromných zbierok milovníkov umenia nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Spojených štátoch amerických, Kanade, Veľkej Británii, Francúzsku, Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane, Rusku či v africkom štáte Burkina-Faso.Občas sa akademický sochár Štefan Pelikán vo svojej umeleckej činnosti vracal do šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia, teda do tej etapy svojho tvorivého života, keď vo svete, i vo vtedajšom Československu, ale aj v tvorbe vtedy mladého výtvarného umelca prevládala, či dokonca vládla moderna, kubizmus.

Štefan Pelikán roku 1955 založil v Žiline Klub priateľov Francúzska a Slovenska, ktorého bol predsedom. Od roku 2000 bol tiež členom Klubu vojenských výsadkárov SR v Žiline, od roku 1995 členom Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave a v roku 1996 sa stal spoluzakladajúcim členom Klubu muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči.Olejomaľby Milana Rastislava Štefánika od Štefana Pelikána môžeme vidieť v priestoroch veľvyslanectva Francúzskej republiky v Bratislave, v Múzeu rezistencie v Bretónskom meste Saint Marcel, i v pracovni primátora a v aule radnice mesta Roscoff, ktoré je administratívnym centrom Bretónska.Z pamätníkovej tvorby Štefana Pelikána hodno spomenúť Pamätník SNP v Lietavskej Lúčke, Pamätník oslobodenia v Zliechove, Pamätník kapitána Georgesa Lannuriena vo francúzskom Roscofe a pomník s bustou Jozefa Gabčíka na nádvorí kasární elitného 5. pluku špeciálneho určenia, ktorý má čestný názov Žilinský pluk Jozefa Gabčíka.

Tvorbu Štefana Pelikána ocenili rmnohými vyznamenaniami a medailami na Slovensku i vo francúzskych mestách Roscoff, Saint Florent Cher a Malestroit. Cenu MADAME HUMANITE 2012 dostal za podporu vzdelávacích programov pre deti a mládež na návrh Open society of artist a World Union of Culture. Bol držiteľom zlatej medaily generála Milana Rastislava Štefánika 1. stupňa, ktorú udeľuje prezident Slovenskej republiky a plakety Národného zhromaždenia Francúzskej republiky. Bol tiež čestným občanom Žilinského samosprávneho kraja, čestným občanom Klenovca a od roku 2018 Osobnosť Matice slovenskej, ocenenie prebral pri príležitosti 150. výročia založenia MS.Od roku 2009 bol laureátom prestížnej Ceny Európskej únie umenia – ZLATÁ EUROPEA

.Zdroj: Pavol Vitko, Fedor Mikovič

Foto: Miroslav Bellan

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.