VČS klubu Martim-Vrutky

Členovia a hostia VČS Martin Vrútky
Klub vojenských výsadkárov SR
oblasť Žilina
klub Martin - Vrútky

Výsadkári bilancovali.

 

     Neďaleko sútoku riek Váh a Turiec, v penzióne „MARKO POLO“ vo  Vrútkach sa konala výročná členská schôdza „Miestnej organizácie Klubu Vojenských výsadkárov“ Martin –Vrútky. Po zahájení si prítomní uctili pamiatku zosnulých minutou ticha. Kolega Gordík privítal hostí primátora mesta Vrútky Mgr .Branislava  Zacharidesa, pani Alenku Švrlovú. prezidenta KVV SR Viktora Puchoňa. predsedu Obl. v. SZPB Martin Jozefa Petráša, predsedu Zväzu vojakov SR –Martin Jozefa Surmana, predsedu MO KVV Zlaté Moravce Petra Hlavačku, tajomníka MO KVV Zlaté Moravce Domina Valkoviča, čestný predseda Obl. v. KVV Žilina Františka Glattera, predsedu Obl. KVV Žilina Vladimíra Stoilu, tajomníka Obl.Za Vladimíra Váňu , Milana Rieckeho a ostatných prítomných. Následne prezident KVV SR Viktor Puchoň ocenil pri príležitosti životného jubilea – 70.rokov Jozefa Petráša                                 

 „Zlatou medailou Jozefa Gabčíka“,kolegu Horislava  Haratíka „Bronzovou medailou Jozefa Gabčíka“ a novému členovi Rudolfovi Strhákovi odovzdal  členský preukaz. Predseda MO KVV MT-VR  Jozef Tomeček predniesol  hodnotiacu správu za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020.Kolega Mišík referoval o hospodárení v roku 2019 predstavil plán hospodárenia pre rok 2020.Správu o revízii predniesla  kol. Božena Repková. Po bohatej diskusii  členovia  MO KVV Martin – Vrútky potvrdili jestvovanie a činnosť klubu pre rok 2020 a formu jestvovania v súčasnej forme. Výročnej schôdze sa zúčastnilo 71,8% členov. Do našich radov bol prijatý nový člen Ondrej Svinčiak a na návrh výboru MO  pri príležitosti životného jubilea „85 r.“ schválený za „Čestného člena“ MO KVV

                                                                                                                                 Tajomník MO KVV J. Gordík

 

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.