Veľkonočný pochod Jozefe Gabčíka

oblasť Banská Bystrica
oblasť Žilina

ŽILINA – ZÁVODIE , POLUVSIE – 5. apríl. Počas Veľkonočného pondelka sa zišla skupinka členov OKVV JG Žilina, aby si spoločne s priateľmi a rodinnými príslušníkmi symbolicky pripomenuli 109. výročie narodenia genmjr. in memoriam Jozefa Gabčíka.

Plánovaná prechádzka vo dvojiciach za dodržania rozostupov začala po 10.-tej hodine, keď naša najmladšia účastníčka položila veniec ku pamätníku Jozefa Gabčíka v Závodí. Po krátkych pokynoch Vlada Stoilu sme sa vybrali po trase tradičného behu Memoriálu Jozefa Gabčíka ku druhému pamätníku do Poluvsia. Napriek skorej Veľkej noci počasie prialo, kráčalo sa veľmi príjemne, hoci poľné cesty okolo Rajčanky boli ešte miestami mokré ako sa za ranej jari patrí. Pomalou chôdzou, s viacerými prestávkami, sprevádzaní  nielen deťmi ale aj ich tromi štvornohými kamarátmi, sme prišli do Campu Slnečné skaly okolo 13.-tej hodiny. Tam sme sa spoločne naobedovali a čakal nás posledný úsek cesty ku Poluvsianskej skalnej ihle. Hneď vedľa nej stojí cieľ našej cesty. Pamätník, ktorý pripomína, že aj v malých krajoch sa rodia veľkí ľudia. Jozef Gabčík sa narodil podľa zápisu v úradnej matrike na Veľkonočný pondelok 8. apríla 1912. Cirkevná matrika uvádza ako deň narodenia Veľkonočnú nedeľu 7. apríl, Veľkonočný pondelok je uvádzaný ako deň krstu. Pri prepise do úradnej matriky zrejme došlo k omylu. Nuž, aj to sa stáva. V každom prípade bol však Jozef Gabčík veľkonočné dieťa a tento čas je vhodným obdobím na symbolické pripomenutie si jeho narodenia.

Keďže prísne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 nám nedovolili zorganizovať oficiálny 2. ročník veľkonočného pochodu Jozefa Gabčíka a opäť sme sa nemohli stretnúť v priateľskej atmosfére s členmi iných oblastných klubov, zostávalo nám aspoň vzájomne na seba myslieť a zdieľať svoje zámery. Našu myšlienku si  osvojili a podporili Nôtovci, ktorí sa spoločne s mládežou vybrali do Trnavej hory na Bvorcovu lúku k pamätníku Juraja Kriváňa: „Keď nám opatrenia nedovolili zúčastniť sa pochodu v Žiline, vyšli sme si v rámci spolupatričnosti na spomienkové miesto Ob KVV SR Banská Bystrica, kde sme si pripomenuli hlavne Jozefa Gabčíka,“ povedal Eman Nôta.

https://www.facebook.com/watch/?v=458700938689412

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.